RAPORTY

Prawo prywatne:

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 20182017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Prawo karne i kryminologia

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Prawo rodzinne

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 20182017 | 2016

Analizy wymiaru sprawiedliwości

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 20182017 | 2016

Prawa podstawowe

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

2023

PRAWA RODZINNE
[720] Orzekanie tzw. adopcji zagranicznych w latach 2018–2022 –  dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS
PRAWA PODSTAWOWE
ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA

2022

ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

PRAWA PODSTAWOWE
[690] Prawa mniejszości narodowych w Republice Chorwacji dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB
[685] Komparatystyka prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w Danii – dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela, dr Ewa Milczarek
[672] Wybrane zagadnienia wymiaru sprawiedliwości i statusu sędziów w Szwecji dr hab. Bogusław Przywora, dr Aleksander Wróbel
[670] Wybrane zagadnienia wymiaru sprawiedliwości i statusu sędziów na Litwie dr Agnė Juškevičiūtė-Vilienė – Wydział Prawa, Uniwersytet Wileński , dr Katarzyna Szwed – Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Rzeszowski
[665] Modele ustrojowego usytuowania prokuratury – dr hab. Jarosław Szymanek

PRAWO RODZINNE

PRAWO PRYWATNE
[650] Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych – dr hab. Anna Hrycaj, dr Patryk Filipiak, Bartosz Sierakowski, Jakub Rak

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[637] Mediacja w sprawach karnych w Finlandii – prof. dr hab. Eleonora Zielińska
[631] Reakcja karna na nieosądzoną wielość przestępstw tego samego sprawcy (wstępne uwagi ilustracyjne) – prof. dr hab. Łukasz Pohl, dr Konrad Burdziak, Paulina Banaszak-Grzechowiak 

2021

PRAWA PODSTAWOWE
[628] Prawa i obowiązki ojca w stosunku do osoby dziecka (standardy międzynarodowe) – dr hab. Bartosz Majchrzak, dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka

ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
[624] Regulacje prawne dotyczące gospodarki drzewnej – dr hab. Katarzyna Leśkiewicz, prof. UAM

PRAWO RODZINNE

PRAWO PRYWATNE

 

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[596] Przestępstwo zgwałcenia w wybranych państwach europejskich – raport z badania – Paulina Banaszak-Grzechowiak, dr Konrad Burdziak, prof. dr hab. Łukasz Pohl
[593] Odpowiedzialność za błędy medyczne w Polsce i Republice Federalnej Niemiec – wybrane aspekty – prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, dr Emilia Truskolaska, dr Ewelina Wojewoda

2020

PRAWA PODSTAWOWE
[589] Poradnictwo obywatelskie w świetle badań prawnoporównawczych – dr hab. Bogusław Przywora, dr Aleksander Wróbel
[584] Ochrona praw mniejszości narodowych w ustawodawstwie Republiki Białoruś – dr hab. Bogusław Przywora, dr Aleksander Wróbel
[582] Prawa mniejszości narodowych na Litwie – dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, dr Katarzyna Szwed
PRAWO PRYWATNE
PRAWO RODZINNE
[570] Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa – dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS
[567] Przysposobienie rozwiązywalne w orzecznictwie sądów powszechnych – dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[565] Kryminalizacja tzw. mowy nienawiści (analiza rozwiązań niemieckich) – Paulina Banaszak-Grzechowiak, dr Konrad Burdziak

ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
[558] Ogólnopolskie Badanie Wiktymizacyjne 2020. Raport z badania – dr Justyna Włodarczyk-Madejska, dr Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko

2019

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[552] Charakter prawny fałszywych wyjaśnień oskarżonego w polskim prawie karnym – dr Konrad Burdziak, dr hab. Adam Taracha, prof. dr hab. Łukasz Pohl 
[550] Zjawiska patologiczne na rynku farmaceutycznym – mgr farm. Magdalena Młynarek
[546] Standardy postępowania z nieletnimi – raport z badania – Paulina Banaszak, dr Konrad Burdziak 
[545] Przyczyny przewlekłości postępowania sądowego w sprawach karnych – dr Marcin Wielec, dr Konrad Buczkowski, dr Konrad Burdziak, dr Michał Jankowski, dr Paweł Ostaszewski, dr Justyna Włodarczyk-Madejska, Paweł Bachmat, Paulina Banaszak, Joanna Klimczak, Roland Szymczykiewicz
ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
[535] Tendencje wpływu spraw do polskich sądów powszechnych –  prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Paweł Ostaszewski, dr Justyna Włodarczyk-Madejska
[533] Koszty opinii biegłych z zakresu medycyny (raport z badania sondażowego) –  Justyna Włodarczyk-Madejska, Joanna Klimczak, dr Paweł Ostaszewski
PRAWA PODSTAWOWE

2018

ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
[507] Badanie poparcia dla zaostrzenia polityki karnej. Wyniki trzech sondaży opinii publicznej –  prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak
[506] Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wyniki badania sondażowego –  prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Justyna Włodarczyk-Madejska
PRAWO PRYWATNE
[505] Umowa pożyczki w orzecznictwie sądów powszechnych –  Nina Natalia Baranowska, Aleksandra Bolibok, Katarzyna Górecka-Ochnio, Mateusz Grochowski, Krzysztof Riedl, Redakcja: Mateusz Grochowski
[504]  Zasada koncentracji materiału procesowego i ciągłości rozprawy – analiza systemów prawnych  –  Ewelina Kajkowska (Wielka Brytania), Michał Dąbrowski (Austria), Maciej Orkusz (Holandia)
[503]  Działalność firm windykacyjnych i rozwiązania chroniące dłużnika przed nieuprawnionym działaniem takich podmiotów  –  dr Beata Bińkowska-Artowicz (Wielka Brytania i Irlandia), dr Rafał Dubowski (Hiszpania)
[502]  Dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami górniczymi –  radca prawny Józef Juras (współpraca dr Witold Borysiak)
[499] Funkcjonowanie sądów polubownych w systemach prawnych wybranych państw europejskich – Rafał Morek (red.), Filip Balcerzak, Anita Garnuszek, Natalia Mikołajczyk, Marek Neumann, Aleksandra Orzeł-Jakubowska, Adelina Prokop, Stanisław Sołtysik, Ewelina Wętrys
PRAWO RODZINNE
  [494] Orzeczenie zakazu kontaktów z dzieckiem – dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS
PRAWA PODSTAWOWE
 [489] Analiza prawno-porównawcza ustroju korporacyjnego wolnych zawodów prawniczych oraz rynku usług prawniczych w wybranych państwach, w kontekście regulacji i rynku w Polsce z uwzględnieniem dostępności obywateli do tych usług  – Anna Chodorowska (Francja), Xymena Dyduch (Hiszpania), Piotr Kapusta (Szwajcaria), Aleksandra Lisicka (Niemcy), Michał Masior (redakcja, Hiszpania, Niemcy, Anglia i Walia, USA), Aleksandra Pawełko (USA)
 [486] Integracja usług na rzecz rodzin – zagadnienia teorii i praktyki – dr Jarosław Przeperski (redakcja, część II),  dr Alberto I. Vargas (część I) adw. Monika Horna-Cieślak (część III), Leszek A. Kapler (część IV),
PRAWA KARNE I KRYMINOLOGIA
  [481] Wzajemne uznawanie orzeczeń probacyjnych – w praktyce II etap badań – prof. dr hab. Eleonora Zielińska, Joanna Klimczak 

 [474] Regulacja przestępstwa oszustwa w wybranych systemach prawnych państw Unii Europejskiej – dr Konrad Buczkowski, dr Michał Jankowski, Paweł Bachmat

2017

PRAWA PODSTAWOWE

PRAWO PRYWATNE

 [441] Analiza zagadnień ustrojowych związanych z funkcjonowaniem sądów najwyższych w ujęciu prawnoporównawczym. Kompetencje sądów najwyższych, sposób powoływania sędziów, obciążenie sprawami  – dr Zofia Snażyk (Wielka Brytania), Michał Kowalczyk (Węgry), dr Michał Zawiślak (Francja), dr Marta Osuchowska (Hiszpana), dr Piotr Kapusta (Niemcy i Szwajcaria), dr Andrzej Pogłódek (Rosja, Ukraina), dr Agata Kosieradzka-Federczyk (Włochy),  dr Wojciech Kwiatkowski (Stany Zjednoczone)
redakcja: dr Przemysław Sobolewski, dr Marcin Wielec

 [440] Struktura sądów najwyższych – analiza prawno-porównawcza  – dr Piotr Kapusta (Niemcy, Szwajcaria), dr Jędrzej Kondek (Czechy), Michał Kowalczyk (Węgry), dr Krystian Nowak (Mołdawia), dr Andrzej Pogłódek (Rosja, Ukraina), dr hab. Paweł Sobczyk (Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy), Paweł Suski (Austria), dr Wojciech Kwiatkowski (Stany Zjednoczone)
redakcja dr Przemysław Sobolewski

PRAWO RODZINNE

[434] Kontakty z dziećmi innych osób niż ich rodzice (art. 1136 k.r.o.) – dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, profesor IWS

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA

 [431] Strona podmiotowa przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem – prof. dr hab. Łukasz Pohl, dr Konrad Burdziak, Łukasz Buczek

 [428] Ochrona uczuć religijnych a wolność wypowiedzi – Sławomira Kotas, Paulina Lewandowska

 [427] Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r.  – naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących – prof. dr hab. Łukasz Pohl, dr Konrad Burdziak, dr Michał Jankowski, Paulina Banaszak

 [422] Terytorialne zróżnicowanie funkcjonowania wydziałów karnych sądów rejonowych – dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Anna Więcek-Durańska, Katarzyna Drapała

 [418] Praca dochodzeniowo-śledcza policji w opinii prokuratorów – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Michał Jankowski
ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 [415] Oszacowanie kosztu kompleksowego postępowania rozwodowego małżonków posiadających małoletnie dzieci – dr Paweł Ostaszewski Justyna Włodarczyk-Madejska, Współpraca: dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS dr Maciej Domański dr Jerzy Słyk

2016

PRAWO PRYWATNE

 [412] Stosowanie art. 207 k.p.c. w praktyce sądowej – dr Dagmara Olczak-Dąbrowska, Sylwia Janas

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA

 [389] Analiza obrazu normatywnego deliktów administracyjnych – dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, dr Paweł Czarnecki, Patrycja Balcer, Aneta Leszczyńska

 [388] Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego – dr Anna Janus-Dębska, Małgorzata Gronkiewicz-Ostaszewska

PRAWO RODZINNE

 [375] Orzecznictwo w sprawach o zniesienie separacji – prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

ANALIZY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 [368] Działalność prokuratur rejonowych – analiza statystyczna – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, prof. IWS dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, Katarzyna Drapała, Anna Więcek-Durańska

 [366] Koszty postępowań sądowych w sprawach rozwodowych  dr Paweł Ostaszewski, Justyna Włodarczyk-Madejska, Kamil Joński

 [364] Tłumaczenia poświadczone w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Paweł Ostaszewski, Justyna Włodarczyk-Madejska

2015

PRAWO PRYWATNE

 [348] Orzecznictwo w sprawach o wykonywanie kontaktów z dziećmi – prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, dr Maciej Domański, dr Jerzy Słyk

 [344] Proces o ustalenie ojcostwa w aspekcie realizacji praw ojców – prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA

 [337] Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, prof. IWS dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska

 [334] Wzajemne uznawanie orzeczeń probacyjnych – prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko

 [333] Przekazywanie skazanych na kary pozbawienia wolności – prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko

 [324] Struktura kar orzekanych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej – prof. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska
 [322] Nieobyczajny wybryk – art.140 k.w. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania) – Krzysztof Wala (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy)
 [320] Stosowanie przepisu art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – dr Michał Jankowski, prok. Stanisław Momot

2014

PRAWO PRYWATNE
 [314] Umowa o roboty budowlane – prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała
[312] Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach z zakresu własności przemysłowej - prof. dr hab. Ewa Nowińska, prof. nadzw. dr hab Paweł Podrecki:

 [306] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez Sąd Najwyższy – Teresa Bielska-Sobkowicz

 

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
 [299] Posiedzenia organizacyjne sądu I instancji (art. 349 k.p.k.) – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, prof. nadzw. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

 [295] Dostęp w procesie karnym do materiałów objętych klauzulą tajne lub ściśle tajne – prof. nadzw. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
 

[293] Przestępczość, polityka karna i penitencjarna w Polsce w latach 1990 –2012/2013 (Atlas Przestępczości w Polsce  5) 

[291] Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki. Analiza orzeczeń sądowych w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k. – dr Konrad Buczkowski 

[290] Znieważenie uczuć religijnych. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – dr Magdalena Budyn-Kulik 

 [289] Zniszczenie lub uszkodzenie zabytku. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – dr Magdalena Budyn-Kulik, dr Marek Kulik 

 [288] Perspektywa ustanowienia Prokuratora Europejskiego – prof. dr hab. Eleonora Zielińska
[287] Utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby – art. 191a k.k. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Katarzyna Nazar-Gutowska
[286] Zabójstwo eutanatyczne (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) – prof. dr hab. Marek Mozgawa 

 [285] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – dr Michał Jankowski, prok. Stanisław Momot
 [284] Spójność karania. Obraz statystyczny stosowania sankcji karnych w poszczególnych okręgach sądowych – prof. nadzw. dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Paweł Ostaszewski 

2013

PRAWO PRYWATNE
[278] Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim a wybrane standardy międzynarodowej ochrony praw człowieka, dr Maciej Domański 

[277] Przedmiotowy zakres nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego nad uchwałami samorządu notarialnego – dr Piotr Rylski 

[272] Powództwa przeciwegzekucyjne małżonka z art. 840 § 1 pkt 3) i 8401 Kodeksu postępowania cywilnego – dr Jerzy Słyk 

 [270] Orzecznictwo w sprawach o „odzyskanie” pełnej władzy rodzicielskiej – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska
[269] Opinia o „Koncepcji zmian w prawie rodzinnym w zakresie usprawnienia postępowań w sprawach rodzinnych (w aspekcie materialnym i procesowym)” – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, dr Maciej Domański, dr Jerzy Słyk, konsultacja w zakresie postępowania cywilnego dr Piotr Rylski, dr Jacek Sadomski, mgr Marek Jaślikowski
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
 [268] Wywieranie bezprawnego wpływu na świadka i sposoby zapobiegania temu zjawisku – prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka, dr Dariusz Jagiełło, prok. Stanisław Momot
[267] Wielka korupcja na przykładzie przestępstw z art. 228 § 5 i 229 § 4 k.k. (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) – mgr Paweł Bachmat
[266] Prokuratorska praktyka ścigania przestępstw z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo bankowe. Przypadki umorzeń oraz odmów wszczęcia postępowania – mgr Paweł Bachmat 

 [263] Wykroczenie z art. 142 k.w. (racolage) – prof. dr hab. Marek Mozgawa 

[262] Postępowanie w sprawach o przestępstwa „stadionowe” – trudności z ustalaniem sprawstwa oraz ich wpływ na sprawność procesu – dr Michał Jankowski, dr Konrad Buczkowski 

 [261] Przeciwdziałanie naruszeniom zakazu wstępu na imprezę masową – dr Michał Jankowski, dr Konrad Buczkowski 

[257] Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniach dyscyplinarnych uregulowanych ustawą – Prawo o adwokaturze oraz ustawą o radcach prawnych – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka 

[254] Postępowanie ze skazanymi, którzy popełnili przestępstwo w związku z zaburzeniami osobowości w aspekcie potrzeby stosowania środków zabezpieczających po wykonaniu kary – dr hab. Teresa Gardocka
[253] Przestępstwo lichwy (w świetle badań empirycznych) – dr Patrycja Kozłowska-Kalisz, dr Agnieszka Szczekala, pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy 

 [252] Efektywność kosztowa sądownictwa powszechnego – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Paweł Ostaszewski (konsultacja – dr Marek Marczewski, Krzysztof Wasilewski)
[251] „Porwania rodzicielskie”. Analiza umorzeń i odmów wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k. – Katarzyna Drapała, dr Konrad Buczkowski 

[250] Przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego lub osoby nieporadnej – art. 211 k.k. (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. uprowadzeń rodzicielskich) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Marek Kulik, dr Agnieszka Szczekala
[249] Stosowanie środków zabezpieczających w prawie karnym wybranych państw europejskich – dr Marek Kulik 

2012

PRAWO PRYWATNE
[248] Poręczenie w praktyce orzeczniczej – dr Roman Trzaskowski 

[247] Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego – dr Jacek Sadomski 

[246] Skuteczność doręczeń w procesie cywilnym – dr Piotr Rylski 

[245] Instytucja wyjawienia majątku w praktyce sądów powszechnych – Marek Jaślikowski 

[244] Ochrona posiadania nieruchomości i służebności gruntowych – dr Michał Warciński 

[243] Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w orzecznictwie sądów w latach 2010-2011 – analiza empiryczna – Mikołaj Wild
[242] Orzecznictwo w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska 

[241] Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka (art. 97 § 2 k.r.o.) – dr Jerzy Słyk 

[240] Orzekanie o oddaleniu powództwa o rozwód w sprawach, w których małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci” – dr Maciej Domański 

[239] Opinie sporządzane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne w sprawach opiekuńczych i rozwodowych – Paweł Ostaszewski 

[237] Zapis na sąd polubowny – dr Grażyna Laszuk
[236] Rozdzielność płci nupturientów jako przesłanka istnienia małżeństwa (art. 1 k.r.o.) – dr Maciej Domański
[234] Rozwiązanie stosunku przysposobienia w orzecznictwie sądów powszechnych w latach 2010-2011 – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska
[233] Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej (art. 446 § 4 k.c.) w orzecznictwie sądów powszechnych – dr Jacek Sadomski, Mikołaj Wild 

[232] Nieważność (szeroko rozumiana) czynności prawnej dokonanej w formie aktu notarialnego w orzecznictwie sądów powszechnych – dr Roman Trzaskowski
 [231] Kontrola abstrakcyjna wzorców umów w świetle badań sądowych – dr Roman Trzaskowski, Mikołaj Wild

 [229] Odwołanie darowizny wykonanej – dr Michał Warciński
[226] Postępowanie w sprawie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika – dr Jerzy Słyk 

[225] Postępowanie poprzedzające zawarcie małżeństwa prowadzone przez kierownika USC – dr Maciej Domański
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[223] Powrotność do przestępstwa nieletnich opuszczających zakłady poprawcze. Raport z badań – Katarzyna Drapała, Roman Kulma
[220] Przestępstwa na szkodę wierzycieli (art. 300-302 k.k.). Zakres zjawiska i jego wpływ na zaburzenia prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego – Konrad Buczkowski 

 [216] Realizacja zasady jawności w polskim procesie karnym – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka
 [215] Skuteczność nieizolacyjnych środków zapobiegawczych – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka (opracowanie statystyczne dr Marek Marczewski)
 [213] Odpowiedzialność karna za przestępstwo hackingu – Filip Radoniewicz, pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Marka Mozgawy 

 [212] Prawnokarne i kryminologiczne aspekty zjawiska nękania – dr Magdalena Budyn-Kulik, prof. dr hab. Marek Mozgawa 

 [211] Wzajemne uznawania kar o charakterze pieniężnym – prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko 

 [210] Warunkowe przedterminowe zwolnienie – wybrane aspekty praktyki – dr Michał Jankowski, prok. Stanisław Momot
[208] Atypowe przypadki korupcji w ocenach sądów i prokuratur na przykładzie przestępstw z art. 228 i 229 k.k. – Paweł Bachmat 

[205] Efektywność sądowej kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, przebywających w domach pomocy społecznej i zakładach leczenia psychiatrycznego – prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka 

 [202] Skazanie bez rozprawy w kontekście praw pokrzywdzonego – prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka
[198] Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.). Ocena skuteczności zwalczania patologii w pozyskiwaniu środków na cele gospodarcze – Konrad Buczkowski
 [197] Przyczyny niedostatecznego wykorzystania ustawy o dozorze elektronicznym – dr Michał Jankowski, Artur Kotowski, prok. Stanisław Momot, dr Andrzej Ważny
[196] Zgwałcenie w małżeństwie (w świetle badań empirycznych) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Patrycja Kozłowska-Kalisz
[195] Zgwałcenia popełniane przez kobiety – prof. dr hab. Marek Mozgawa 

[194] Przypadki drobnej korupcji w ocenach sądów na przykładzie przestępstw z art. 228 § 2 i 229 § 2 k.k. – Paweł Bachmat

2011

PRAWO PRYWATNE
[193] Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych – Marek Jaślikowski
 

[192] Unieważnienie małżeństwa w praktyce sądowej w 2010 r. – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska 

[191] Realizacja prawa do kontaktów z dziećmi – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska 

[190] Rozwiązanie problemu podmiotów nieprzerejestrowanych do Krajowego Rejestru Sądowego przyjęte w ustawie z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym – z punktu widzenia prawa europejskiego, analizy historycznej i porównawczej – Mikołaj Wild 

 [189] Poręczenie i gwarancja bankowa – dr Roman Trzaskowski
[188] Rozstrzyganie sporów wyborczych – analiza praktyki sądowej – dr Jacek Sadomski
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[182] Praktyka przyznawania świadczeń z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw – dr Stanisław Łagodziński
[181] Umieszczanie osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w domach pomocy społecznej (w kontekście gwarancji procesowych) – prof. dr hab. Teresa Gardocka 

[180] Ekstradycja (rozważania dogmatyczne i wyniki badań empirycznych) – Marta Mozgawa-Saj
[178] Karnoprawna ochrona zwierząt. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania przestępstw z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – prof. zw. dr hab. Marek Mozgawa oraz dr Magdalena Budyn-Kulik, dr Marek Kulik i prof. dr hab. Katarzyna Dudka 

[177] Statystyczny obraz przestępstwa znęcania się nad zwierzętami – Paweł Ostaszewski
 [176] Analiza postępowań karnych oraz przed sądem dla nieletnich o wybrane czyny karalne popełnione przez osoby w wieku 15-17 lat – dr Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała, Anna Więcek-Durańska 

[175] Praktyczne aspekty ustawy o dozorze elektronicznym – dr Andrzej Ważny

[174] Przestępstwa skarbowe jako czyny bazowe w konstrukcji prania pieniędzy (art. 299 k.k.) – Konrad Buczkowski 

[173] Odpowiedzialność karna za kopiowanie zewnętrznej postaci produktu – art. 24 ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dagmara Milewicz-Bednarska (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy) 

[172] Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Podstawowe parametry dla Polski i pozostałych krajów (na podstawie zmodyfikowanych danych raportu CEPEJ 2010) – prof. dr hab. Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, dr Marek Marczewski, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
[171] Ławnik – sędzia społeczny. Informator – koncepcja oraz redakcja merytoryczna: dr Michał Jankowski, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Andrzej Ważny 

[170] Wpływ stosowania instytucji z art. 335 i 387 k.p.k. na wymiar kary – dr Michał Jankowski
[169] Orzekanie w sprawach o wykroczenia – dr Michał Jankowski 

 [168] Warunkowe umorzenie postępowania – dr Michał Jankowski, prok. Stanisław Momot, dr Andrzej Ważny
 [165] Przestępstwo z art. 257 k.k. – Mateusz Woiński
 [162] Strona podmiotowa wybranych przestępstw przeciwko mieniu – paserstwo – dr Magdalena Budyn-Kulik

2010

PRAWO PRYWATNE
[161] Ochrona czci (dobrego imienia) w polskim prawie cywilnym i karnym (analiza porównawcza) – dr Jacek Sadomski
[158] Zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie ukończyła 18 lat (raport z badania akt sądowych) – Maciej Domański
 [157] Ochrona tajemnicy przedsiębiorcy – dr Grażyna Laszuk
[156] Nierozpoznanie istoty sprawy jako podstawa uchylenia przez sąd drugiej instancji orzeczenia do ponownego rozpoznania w postępowaniu cywilnym w praktyce sądów powszechnych – dr Piotr Rylski 

[155] Pozycja ustrojowa i procesowa referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym – dr Piotr Rylski
[154] Poręczenie w perspektywie kodyfikacyjnej – dr Roman Trzaskowski 

[153] Zasiedzenie własności w perspektywie kodyfikacyjnej – dr Roman Trzaskowski 

[152] Wymagania formalne pytań prawnych w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego – Mikołaj Wild 

 [150] Budowa na cudzym gruncie – dr Michał Warciński
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
 [149] Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości. Tendencje w wybranych krajach Unii Europejskiej – opracowali: dr Michał Jankowski, dr Piotr Rylski
[148] Sprawność postępowań karnych w świetle danych statystycznych – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
[147] Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki – dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, Paweł Ostaszewski, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Dagmara Woźniakowska-Fajst
 [145] Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich – Paweł Ostaszewski
 [144] Statystyczny obraz tymczasowego aresztowania w Polsce i w krajach Unii Europejskiej – Paweł Ostaszewski (opieka naukowa – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko)
 [142] Tymczasowe aresztowanie w sprawach o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 – Stanisław Momot
 [141] Model postępowania odwoławczego od wyroku w postępowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach karnych – dr hab. Teresa Gardocka 
[139] Instytucja zabezpieczenia majątkowego w praktyce sądów i prokuratur – dr Andrzej Ważny
[138] Współpraca zakładów poprawczych z innymi instytucjami w procesie usamodzielniania wychowanków – Roman Kulma
[136] Przestępstwo publicznego propagowania ustroju totalitarnego lub nawoływania do nienawiści (art. 256 § 1 k.k.) – analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – Paweł Bachmat
[135] Prawnokarne aspekty pornografii dziecięcej – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Patrycja Kozłowska-Kalisz

2009

PRAWO PRYWATNE
[131] Grunty warszawskie – wybrane zagadnienia – dr Michał Warciński 

[130] Bariery na drodze alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Mediacja – dr Jan Brol 

[126] Prekluzja procesowa w praktyce sądów gospodarczych – dr Jacek Sadomski (współpraca Anna Kucharska) 

[125] Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. Raport z badania akt sądowych – Maciej Domański
 [124] Zakaz konkurencji w kodeksie pracy – dr Grażyna Laszuk
[122] Orzekanie przysposobienia międzynarodowego z uwzględnieniem stopnia realizacji jego subsydiarności – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska 

PRAWO KARNO I KRYMINOLOGIA
[120] Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatnoskargowych – dr hab. Katarzyna Dudka, prof. dr hab. Marek Mozgawa 

[119] Zasadność przesłanek branych pod uwagę przy wydawaniu decyzji w sprawie warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności – dr Magdalena Budyn – Kulik, dr Marek Kulik
  

[118] Stanowisko OECD w zakresie uwolnienia od kary denuncjatora – sprawcy przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego – Paweł Bachmat
[117] Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym. Rozważania teoretyczne oraz praktyka prokuratorsko-sądowa – dr Stanisław Łagodziński 

[116] Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a k.k.). Wyniki badania aktowego – dr Michał Jankowski
[115] Polskie Badanie Przestępczości ‘07/’09: wybrane rezultaty – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko
[114] Zwierzchni nadzór służbowy w praktyce prokuratur apelacyjnych – dr Stanisław Łagodziński, prok. Stanisław Momot 

[112] Efektywność wykonania orzeczeń sądowych o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego – Roman Kulma
[111] Prawnokarna problematyka fałszerstw dzieł sztuki (analiza dogmatyczna i kryminologiczna) – Agnieszka Szczekala (pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Mozgawy)
[110] Aktywność oskarżyciela publicznego na rozprawie głównej w świetle zasady kontradyktoryjności – dr hab. Katarzyna Dudka
[109] Zwrot sprawy prokuratorowi w trybie art. 345 k.p.k. Rezultaty badania ogólnopolskiego – s. Konrad Mielcarek
[108] Skuteczność odzyskiwania korzyści majątkowych uzyskanych przez sprawców przestępstwa. Analiza przepadków orzeczonych na podstawie art. 45 k.k. – Konrad Buczkowski
[107] Analiza spraw dotyczących przestępstw z art. 218 k.k., zakończonych w latach 2006-2008 umorzeniem postępowania przygotowawczego – dr Magdalena Budyn-Kulik 

[106] Odpowiedzialność karna za przestępstwo bigamii (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, Adam Saj 

2008

PRAWO PRYWATNE
[104] Bariery na drodze alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Część I – Arbitraż – dr Jan Brol 

[102] Zwolnienie cudzoziemca z obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (art. 56 p.a.s.c.) – Maciej Domański
[101] Wady oświadczenia woli w perspektywie kodyfikacyjnej – dr Roman Trzaskowski 

 [98] Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego – analiza prawnoporównawcza w świetle propnowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego – Piotr Rylski (współpraca – dr Jacek Sadomski, dr Roman Trzaskowski, dr Michał Warciński, Mikołaj Wild)
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[95] Przestępstwo narażenia życia lub zdrowia pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo art. 220 § 1 i 2 k.k. (praktyka ścigania karnego) – dr Stanisław Łagodziński
[94] Prawnokarne aspekty dzieciobójstwa (art. 149 k.k.). Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – Agnieszka Księżopolska (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy) 

[93] Postępowanie przyspieszone w praktyce (na podstawie badania akt sądowych i prokuratorskich) – dr Michał Jankowski, s. Konrad Mielcarek, prok. Stanisław Momot, dr Andrzej Ważny 

[92] Ustawa o dostępie do informacji publicznej w praktyce prokuratorskiej – prok. Stanisław Momot
[91] Badania aktowe spraw, w których czas trwania tymczasowych aresztowań przekroczył 2 lata – prok. Stanisław Momot (w badaniu akt uczestniczył prok. Krzysztof Karsznicki, obliczenia statystyczne wykonał Paweł Ostaszewski) 

[88] Przestępstwa biernej i czynnej strony płatnej protekcji (art. 230 § 1-2 k.k. i art. 230a § 1-2 k.k.) – praktyka ścigania – Paweł Bachmat
[87] Analiza zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawach o pranie pieniędzy (art. 299 k.k.) – Konrad Buczkowski

2007

PRAWO PRYWATNE
[86] Orzekanie o osobistej styczności z małoletnimi innych osób niż ich rodzice – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska
[85] Orzekanie o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska
[84] Praktyka zasądzenia „odpowiedniej sumy pieniężnej” w przypadku stwierdzenia przewlekłości postępowania – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska 

 [83] Skuteczność egzekucji komorniczych – dr Grażyna Laszuk
[81] Roszczenia uzupełniające – dr Roman Trzaskowski
[80] Przesłanki i skutki uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone – dr Roman Trzaskowski
[79] Opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w sprawach o ustalenie kontaktów dziecka z innymi osobami niż rodzice – Paweł Ostaszewski 

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[78] Skargi i wnioski z Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego w działaniu prokuratury. Analiza dogmatyczna – Stanisław Momot 

[77] Uregulowania służące rozerwaniu solidarności współuczestników koniecznych przestępstw korupcyjnych na przykładzie przepisów art. 229 § 6 k.k., art. 230a § 3 k.k., art. 250a § 4 k.k., art. 296a § 5 k.k. i art. 296b § 4 k.k. – Paweł Bachmat 

[76] Przepadek korzyści majątkowej po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 13 czerwca 2003 r. – Konrad Buczkowski 

[75] Ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym – art. 156 § 3 k.k. – w praktyce sądowo-prokuratorskiej – dr Stanisław Łagodziński 

[74] Znikoma społeczna szkodliwość czynu w praktyce prokuratorskiej i sądowej – s. Konrad Mielcarek
[73] Praktyka nadzwyczajnego łagodzenia kary i odstępowania od jej wymierzenia (na przykładzie spraw o zabójstwo i kwalifikowaną postać rozboju) – dr Michał Jankowski, dr Andrzej Ważny (prok. Stanisław Momot – udział w ocenie orzeczeń) 

[72] Odpowiedzialność karna za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Magdalena Budyn – Kulik 

[71] Odpowiedzialność karna za przestępstwa prasowe. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – prof. dr hab. Marek Mozgawa 

2006

PRAWO PRYWATNE
[70] Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych (regulacje prawne, praktyka sądowa) – dr Jan Brol
[68] Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego – dr Roman Trzaskowski
[67] Przepadek świadczenia „niegodziwego” – art. 412 k.c. Model normatywny i empiryczny. (Praktyka stosowania § 287 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury) – Maciej Domański 

[66] Postępowanie zabezpieczające. Komentarz do art. 730-757 k.p.c. – prof. dr hab. Edward Warzocha
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[64] Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w wybranych krajach – (na podstawie materiałów z poszczególnych krajów opracowali: K. Buczkowski, J. Czabański, dr M. Jankowski, prof. dr hab. D. Wójcik)
[62] Wymiar kary łącznej pozbawienia wolności w świetle orzecznictwa sądowego (na podstawie danych Krajowego Rejestru Karnego) – Jacek Czabański
[60] Prawnokarne aspekty pedofilii (art. 200 k.k.). Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Magdalena Budyn – Kulik 

[59] Usuwanie i fałszowanie znaków identyfikacyjnych. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Magdalena Budyn – Kulik
 [56] Uzupełnienie postępowania dowodowego w trybie art. 397 k.p.k. Analiza praktyki – dr Michał Jankowski, dr Stanisław Łagodziński, prok. Stanisław Momot, dr Andrzej Ważny
[55] Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach publiczno-skargowych – dr Stanisław Łagodziński
[54] Podstawy odwoławcze w praktyce sądowej (powoływanie względnych i bezwzględnych podstaw odwoławczych przy uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy karnej do ponownego rozpoznania) – dr Michał Jankowski, dr Andrzej Ważny

2005

PRAWO PRYWATNE
 [51] Wybrane zagadnienia reformy wymiaru sprawiedliwości – głos w dyskusji – sędzia Jacek Sadomski, dr Kamil Zaradkiewicz
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[50] Przestępstwa związane z kartami płatniczymi w praktyce prokuratorsko-sądowej – Konrad Buczkowski
[47] Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Analiza dogmatyczna i wyniki badań empirycznych – Patrycja Kozłowska – Kalisz (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy)
[46] Instytucja dobrowolnego poddania się karze (art. 387 k.p.k.) i skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) w świetle praktyki. Rezultaty badań ogólnopolskich – dr Michał Jankowski, dr Andrzej Ważny 

[44] Powództwo adhezyjne w praktyce – dr Andrzej Ważny

2004

PRAWO PRYWATNE
[43] Unieważnienie uznania dziecka i stwierdzenie nieważności uznania w praktyce sądowej w okresie od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Sprawozdanie z badania pilotażowego – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska
[42] Sprawy o odebranie dziecka podlegającego władzy rodzicielskiej w praktyce sądowej – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska
 [41] Spółdzielnia europejska – dr Roman Trzaskowski
 [39] Reprezentacja w spółkach kapitałowych – Anna Kucharska
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
 [36] Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych. Wyniki badań empirycznych – Marzena Kruk, prof. dr hab. Dobrochna Wójcik
[35] Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawnokarne i kryminologiczne – Magdalena Budyn – Kulik (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy 

2003

PRAWO PRYWATNE
[31] Spory na tle umów o pracę, umów zlecenia i kontraktów menedżerskich członków zarządu spółek kapitałowych – Anna Kucharska 

[30] Problematyka zasiedzenia gruntów Skarbu Państwa i gmin (w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 r.) – dr Roman Trzaskowski
[29] Spółki jednoosobowe – wybrane problemy prawne – Jacek Sadomski 

[28] Wstępna ocena celowości normatywnego uporządkowania stosunków własnościowych na Ziemiach Odzyskanych w świetle przepisów polskiego prawa cywilnego – Jacek Sadomski, dr Roman Trzaskowski, dr Kamil Zaradkiewicz
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
[26] Przestępstwo bezprawnego pozbawienia wolności (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) – prof. dr hab. Marek Mozgawa
[24] Przestępstwo zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.). Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – prof. dr hab. Marek Mozgawa (przy współpracy Magdaleny Kanadys – Marko)
[22] Przestępstwo znęcania się (art. 207 § 1 k.k.) – rezultaty badań empirycznych – Katarzyna Drapała, dr Michał Jankowski

[19] Sprawność postępowania sądowego w sprawach karnych rozpoznawanych w pierwszej instancji przez warszawskie sądy rejonowe (w świetle badań aktowych) – Andrzej Kryże, Piotr Niedzielak, Krzysztof Petryna

2002

PRAWO PRYWATNE
[18] Depozyty sądowe (analiza praktyki i uwagi de lege ferenda) – dr Jan Brol 

 [16] Poglądy pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na temat tajemnicy przysposobienia – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska  / wyniki badań wykorzystano w artykule: Poglądy pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na temat tajemnicy przysposobienia, RODZINA I PRAWO nr 3(3) z 2006 r.
 [15] Rozwiązanie stosunku przysposobienia (Raport z badania akt spraw sądowych o rozwiązanie stosunku przysposobienia, w których orzeczenie kończące postępowanie w sprawie zapadło w 1999 r. i 2000 r.) – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska / wyniki badań wykorzystano w artykule: Uwagi na temat rozwiązania stosunku przysposobienia (w:) IUS ET LEX. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002.
 [14] Zniesienie separacji – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska – Łapińska / wyniki badań wykorzystano w artykule: Zniesienia separacji orzeczone w okresie do dnia 30 czerwca 2002 r., Przegląd Sądowy nr 6 z 2003 r.
[10] Ochrona dóbr osobistych naruszonych lub zagrożonych przez środki masowego przekazu (analiza orzecznictwa sądów powszechnych) - Jacek Sadomski [/su_note]

 [8] „Mienie zabużańskie” jako otwarta kwestia majątkowa w prawie polskim – Jacek Sadomski, dr Roman Trzaskowski, dr Kamil Zaradkiewicz, 2002 częściowo opublikowano
R. Trzaskowski, Charakter prawny możliwości zaliczenia wartości pozostawionego mienia zabużańskiego (art. 212 ustawy o gospodarce nieruchomościami), Przegląd Sądowy 2003, nr 11/12.
PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA
 [6] Prawnokarne aspekty prawa autorskiego (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, Jacek Radoniewicz
 [3] Zwalczanie terroryzmu – standardy europejskie – prof. dr hab. Eleonora Zielińska

qq online qq online qq online qq online