Możliwość realizacji projektu badawczego a także nagrody pieniężne – to niecodzienna szansa, która otwiera się przed studentami i absolwentami prawa. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zaprasza prawniczą młodzież do udziału w naukowym konkursie. Tematem jest zakres spraw, którymi zajmują się sądy.

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepsze opracowanie pod tytułem:„Analiza zakresu kognicji sądów powszechnych w ujęciu prawno-porównawczym”.Inicjatywa ma na celu aktywizację środowisk akademickich do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach działań na rzecz usprawnienia wymiaru sprawiedliwości i zagwarantowania obywatelom prawa do sądu. Chodzi o wsparcie utalentowanej młodzieży prawniczej i zainteresowanie jej problematyką reformy sądownictwa. Poza walorem edukacyjnym konkurs ma też charakter akademicko-naukowy. Daje bowiem uczestnikom szansę przeprowadzenia projektu badawczego, który może być kanwą pracy magisterskiej lub badań doktoranckich.  

Nagrody w konkursie:

  • I stopnia – 10 000 złotych;
  • II stopnia – 6 000 złotych;
  • III stopnia – 3 000 złotych.

Minister Sprawiedliwości może również przyznać nagrody dodatkowe w postaci możliwości udziału w projekcie badawczym związanym z tematyką konkursu, realizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Opracowania konkursowe o objętości nie przekraczającej 15 000 znaków typograficznych (ze spacjami) należy nadsyłać do 15 kwietnia 2017 roku, jedynie w postaci elektronicznej, w formacie. doc,  na adres konkurs@ms.gov.pl.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi do 30 maja 2017 roku. Szczegóły konkursu i warunki uczestnictwa są zawarte w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 11 stycznia 2017 roku (Dz.Urzęd. MS 2017 poz. 4).

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

« powrót