SPIS TREŚCIAndrzej Siemaszko Wprowadzające uwagi metodologiczne 7
Beata Gruszczyńska Definicje i wyjaśnienia 13
Beata Gruszczyńska Budżet 17
Marek Marczewski Sądownictwo 29
Roman Kulma Prokuratura 53
Andrzej Siemaszko Zawody prawnicze 69 
Andrzej Siemaszko
 Polski wymiar Sprawiedliwości na tle Unii Europejskiej: w poszukiwaniu efektywności 79
Tabele 91

« powrót