1995 1999 2000

 

2000

''Crime & Law Enforcement in Poland
on the threshold of the 21st century''

red. nauk. Andrzej Siemaszko

 

1999

''Administration of Justice in Poland''
Michał Jankowski, Andrzej Siemaszko

„Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary. 
(Juvenile Offender - Mediation)''

red. nauk. Beata Czarnecka-Dzialuk,
Dobrochna Wójcik

 

1995

''Crime Control in Poland''
red. Jerzy Jasiński, Andrzej Siemaszko

 

« powrót