SPIS TREŚCI


 

Nota metodologiczna (Andrzej Siemaszko) 7
Przestępczość (Andrzej Siemaszko) 17
Ogólne współczynniki wiktymizacji 19
Rozbój 19
Pobicie 20
Włamanie 20
Kradzież samochodu 21
Kradzież z samochodu 22
Inna kradzież 22
Tabele, wykresy, mapy 25
Zgłaszanie przestępstw (Andrzej Siemaszko) 33
Pobicie 34
Kradzież z samochodu 35
Włamanie 35
Rozbój 36
Inna kradzież 37
Kradzież samochodu 37
Wykresy, mapy 40
Powody niezgtaszania przestępstw (Marek Marczewski) 47
Tabele, wykresy 52
Powody niezadowolenia ofiar z przyjęcia zgłoszenia przestępstwa (Marek Marczewski) 53
Wykresy, mapy 58
Przestępczość w miastach wojewódzkich (Beata Gruszczyńska) 61
Współczynniki wiktymizacji 61
Zgłaszanie przestępstw 64
Powody niezgtaszania przestępstw 65
Zadowolenie i powody niezadowolenia ofiar ze zgłoszenia przestępstwa 65
Tabele, wykresy 68
Przestępczość w świetle danych policyjnych i wiktymizacyjnych (Beata Gruszczyńska)77
Założenia analizy 79
Przestępstwa ogółem 81
Pobicie 81
Rozbój 82
Włamanie 83
Kradzież 84
Kradzież samochodu 85
Kradzież z samochodu 86
Tabele, wykresy 89
Praca Policji (Andrzej Siemaszko) 101
Skuteczność Policji w walce z przestępczością 101
Ocena pracy Policji w okolicy miejsca zamieszkania 103
Widywanie patroli policyjnych 104
Wykresy, mapy 106
Lęk przed przestępczością (Andrzej Siemaszko) 109
Poczucie zagrożenia po zmroku 110
Unikanie ulic, miejsc lub ludzi z obawy o bezpieczeństwo 111
Prawdopodobieństwo włamania 112
Problemy w miejscu zamieszkania 113
Wykresy, mapy 121
Podsumowanie (Andrzej Siemaszko) 135

« powrót