1993 1994 1995 1996 1997-1998 1998 1999 2001 2003 2006
2008 2009 2014 2015 2016          

 

2016

 

2015

''Atlas przestępczości w Polsce 5''
Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska,
Marek Marczewski, red. nauk. Andrzej Siemaszko
 
Konrad Buczkowski

 

2014

 
red. Marek Mozgawa
 
 

2009

''Atlas przestępczości w Polsce 4''
Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska,
Marek Marczewski, red. nauk. Andrzej Siemaszko

 

2008

Geografia występku i strachu - Polskie
badanie przestępczości 2007

red. nauk. Andrzej Siemaszko

 

2006

Prawnokarne aspekty wolności. Materiały
z konferencji Arłamów 16-18 maja 2005 r.”
(współwydawca)

red. Marek Mozgawa

 

2003

''Atlas przestępczości w Polsce 3''
Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska,
Marek Marczewski, red. nauk. Andrzej Siemaszko

 

2001

''Pranie pieniędzy''
Konrad Buczkowski, Michał Wojtaszek 

''Komu kradną, kogo biją.
Przestępczość nierejestrowana w Polsce i na świecie.''

Andrzej Siemaszko

 

1999

''Atlas przestępczości w Polsce 2''
Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska,
Marek Marczewski red. nauk. Andrzej Siemaszko

''Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary. 
(Juvenile Offender - Mediation)''

red. nauk. Beata Czarnecka-Dzialuk,
Dobrochna Wójcik

 

1998

''Przestępstwa gospodarcze w praktyce
prokuratorskiej i sądowej.''

Konrad Buczkowski, Michał Wojtaszek

 

1997-1998

''Archiwum Kryminologii 
Tom XXIII-XXIV (IWS - współwydawca)''

red. Andrzej Siemaszko

 

1996

''Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce.''
red. Teodor Szymanowski

 

1995

''Przestępczość gospodarcza. 
Doświadczenia europejskie i amerykańskie.''

red. nauk. Andrzej Siemaszko

 

1994

''Bójka i pobicie w polskim prawie karnym.''
Zbigniew Skarżyński

''Atlas przestępczości w Polsce''
Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, 
Andrzej Siemaszko, red. nauk. Andrzej Siemaszko

 

1993

''Tymczasowe aresztowanie''
red. Andrzej Siemaszko

« powrót