SPIS TREŚCI


 

Przedmowa — Marek Safian 9 
Konwencja (Nr 41) o odpowiedzialności hotelarzy za rzeczy wniesione przez gości hotelowych 12 
Mirosław Nesterowicz: Konwencja (Nr 41) o odpowiedzialności hotelarzy za rzeczy wniesione przez gości hotelowych a stan prawny obowiązujący w Polsce 19
Europejska konwencja (Nr 79) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne 26
Adam Brzozowski: Europejska konwencja (Nr 79) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne a stan prawny obowiązujący w Polsce 37
Europejska konwencja (Nr 29) o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych 46
Adam Brzozowski: Europejska konwencja (Nr 29) o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych a prawo polskie 59
Europejska konwencja (Nr 91) o odpowiedzialności za szkody na osobie lub śmierć wyrządzone przez produkt 66
Komentarz 75
Jacek Krauss: Europejska konwencja (Nr 91) o odpowiedzialności za szkody na osobie lub śmierć wyrządzone przez produkt a regulacje prawa polskiego 98
Konwencja (Nr 150) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działalnością niebezpieczną dla środowiska 113
Wojciech J Katner: Konwencja (Nr 150) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działalnością niebezpieczną dla środowiska a prawo polskie 142
Konwencja (Nr 77) o wprowadzeniu systemu rejestracji testamentów 177
Komentarz 183
Elżbieta Skowrońska: Konwencja (Nr 77) o wprowadzeniu systemu rejestracji testamentów a stan prawny obowiązujący w Polsce 193 
Rezolucja Nr (76)47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli 202
Rekomendacja Nr R(81)2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie 206
Komentarz 210
Czesława Żuławska: Rezolucja Nr (76)47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży; towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli oraz Rekomendacja Nr R (81) 2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie a prawo polskie 223
Rezolucja Nr (78)3 w sprawie kar umownych (klauzul karnych) w prawie cywilnym236
Komentarz 239
Małgorzata Modrzejewska: Rezolucja Nr (78)3 w sprawie kar umownych (klauzul karnych) w prawie cywilnym na tle unormowania polskiego kodeksu cywilnego: 249
Rekomendacja Nr R(84)15 w sprawie odpowiedzialności władzy publicznej 262
Komentarz 267
Marek Safian: Rekomendacja Nr (84)15 w sprawie odpowiedzialności władzy publicznej a stan prawny obowiązujący w Polsce 281

« powrót