1993 1994 1995 1996 1998 2003 2006 2007 2008 2012
2013 2015 2016 2017            

 

2017

"Wokół prac nad ustawą zasadniczą Węgier" Tożsamość konstytucyjna a integracja europejska

Laszlo Trocsanyi

 

"W poszukiwaniu skutecznych reakcji na przestępczość" Programy korekcyjno-edukacyjne

Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała, Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska, Dobrochna Wójcik

 

2016

"Umowy o korzystanie z rzeczy" najem - dzierżawa - leasing

Witold Borysiak, Mateusz Grochowski, Jacek Sadomski

 

"Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej"

Dagmara Olczak-Dąbrowska (koncepcja i koordynacja projektu)

Andrzej Antkiewicz, Kamil Gołaszewski, Kamil Kazimierczak, Agnieszka Okońska, Dagmara Olczak-Dąbrowska, Paweł Ostaszewski, Emil Szczepanik, Zbigniew Woźniak

 

2015

Marcin Dziurda, Piotr Rylski, Jacek Sadomski, Mikołaj Wild (koncepcja i koordynacja projektu)

 

2013

"Względne zakazy małżeńskie"
Maciej Domański

 

2012

"Poręczenie. Analiza instytucji i perspektywa kodyfikacyjna"
Roman Trzaskowski


2008

„Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy”
Jacek Sadomski

 

2007

„Postępowanie zabezpieczające. Komentarz do art. 730-757 K.p.c.”
Edward Warzocha

„Orzekanie przepadku świadczenia „niegodziwego” (art. 412 K.c.)”
Maciej Domański

 

2006

„Orzekanie separacji”
Elżbieta Holewińska – Łapińska

 

2003

''Działalność statutowa a działalność gospodarcza fundacji - prawo a praktyka''
Roman Trzaskowski

''Naruszenie dóbr osobistych przez media. Analiza praktyki sądowej''
Jacek Sadomski 

''Depozyty sądowe. Praktyka sądowa. Wnioski de lege ferenda''
Jan Brol

 

1998

''Adopcje zagraniczne w praktyce polskich sądów''
Elżbieta Holewińska-Łapińska

 

1996

''Niemieckie prawo insolwencyjne''
red. nauk. Jan Brol, przełożył
Marek A. Zieliński

 

1995

''Prawo upadłościowe w świetle praktyki sądowej''
Jan Brol

 

1994

''Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Raport z badań.''
Jan Brol, Marek Safjan

 

1993

''Spółki prawa handlowego''
Jan Brol

 

« powrót