SPIS TREŚCI


 

- Wstęp 7
- Część I. Przestępstwa 9
- Część II. Podejrzani 43
- Część III. Skazani.a Orzeczone kary 65
- Część IV. Uwięzieni 101
- Część V. Ewidencja spraw. Kadry i budżet 119
- Część VI. Polska na tle wybranych krajów 139
- Andrzej Siemaszko, Przestępczość i polityka kryminalna
w Polsce lat dziewięćdziesiątych: próba syntezy 167

« powrót