1993 1994 1995 1996 1997 1997-1998 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016            

 

2016

"Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej"

Dagmara Olczak-Dąbrowska (koncepcja i koordynacja projektu)

Andrzej Antkiewicz, Kamil Gołaszewski, Kamil Kazimierczak, Agnieszka Okońska, Dagmara Olczak-Dąbrowska, Paweł Ostaszewski, Emil Szczepanik, Zbigniew Woźniak

 

2015

Marcin Dziurda, Piotr Rylski, Jacek Sadomski, Mikołaj Wild (koncepcja i koordynacja projektu)
 
''Atlas przestępczości w Polsce 5''
Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska,
Marek Marczewski, red. nauk. Andrzej Siemaszko
 
Konrad Buczkowski

 

2014

 
red. Marek Mozgawa
 
 

2013

 
 

2012

"Poręczenie. Analiza instytucji i perspektywa kodyfikacyjna"
Roman Trzaskowski


2011 

"Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej.
Podstawowe Parametry dla Polski i pozostałych krajów
(na podstawie zmodyfikowanych danych raportu CEPEJ 2010)"

Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, 
Marek Marczewski, Andrzej Siemaszko

"STOSOWANIE PRAWA"
Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia 
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

red. nauk. Andrzej Siemaszko


2010

red. Dobrochna Wójcik
 
 

2009

''Atlas przestępczości w Polsce 4''
Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska,
Marek Marczewski, red. nauk. Andrzej Siemaszko
 
 

2008

Geografia występku i strachu - Polskie
badanie przestępczości 2007

red. nauk. Andrzej Siemaszko

„Konflikt zasad – ochrona dóbr
osobistych a wolność prasy”

Jacek Sadomski

 

2007

„Postępowanie zabezpieczające.
Komentarz do art. 730-757 K.p.c.”

Edward Warzocha

„Orzekanie przepadku świadczenia
„niegodziwego” (art. 412 K.c.)”

Maciej Domański2006

„Wymiar sprawiedliwości w Europie.
Polska na tle wybranych krajów”

Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska,
Roman Kulma, Marek Marczewski 
 
„Orzekanie separacji”
Elżbieta Holewińska – Łapińska

„Prawnokarne aspekty wolności. Materiały z konferencji
Arłamów 16-18 maja 2005 r.” (współwydawca)

red. Marek Mozgawa

 

2005

"Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie.
Tom VI - Dokumenty karne - część II
Wybór tekstów z komentarzami"

red. nauk. Eleonora Zielińska

 

2003 

''Atlas przestępczości w Polsce 3''
Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska,
Marek Marczewski, red. nauk. Andrzej Siemaszko

''Działalność statutowa a działalność
gospodarcza fundacji - prawo a praktyka''

Roman Trzaskowski

''Naruszenie dóbr osobistych przez media.
Analiza praktyki sądowej''

Jacek Sadomski 

''Depozyty sądowe. Praktyka sądowa.
Wnioski de lege ferenda''

Jan Brol

 

2002 

''Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie.
Tom V. Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia.''

red. nauk. Marek Safjan przy współpracy
Iwony Hykawy

 

2001

''Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie
Tom IV - Rynek kapitałowy''

Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl

''Pranie pieniędzy''
Konrad Buczkowski, Michał Wojtaszek 

''Komu kradną, kogo biją.
Przestępczość nierejestrowana w Polsce i na świecie.''

Andrzej Siemaszko

 

2000

''Crime & Law Enforcement in Poland
on the threshold of the 21st century''

red. nauk. Andrzej Siemaszko 

''Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie
Tom III - Dokumenty karne''

red. nauk. Eleonora Zielińska

 

1999

''Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze. 
Tom V - Prawo gospodarcze.''

red. nauk Marek Safjan przy współpracy
Iwony Hykawy i Jacka Sadomskiego

''Administration of Justice in Poland''
Michał Jankowski, Andrzej Siemaszko 

''Atlas przestępczości w Polsce 2''
Andrzej Siemaszko, Beata Gruszczyńska,
Marek Marczewski red. nauk. Andrzej Siemaszko

''Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary. 
(Juvenile Offender - Mediation)''

red. nauk. Beata Czarnecka-Dzialuk,
Dobrochna Wójcik

 

1998 

''Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki
a dylematy współczesnej medycyny.''

Marek Safjan 

''Adopcje zagraniczne w praktyce polskich sądów''
Elżbieta Holewińska-Łapińska

''Standardy prawne Rady Europy. Zalecenia. Tom IV
- Sądownictwo. Organizacja - postępowanie - orzekanie.''

wybór i tłumaczenie Jerzy Jasiński 

''Przestępstwa gospodarcze w praktyce
prokuratorskiej i sądowej.''

Konrad Buczkowski, Michał Wojtaszek

 

1997-1998

''Archiwum Kryminologii 
Tom XXIII-XXIV (IWS - współwydawca)''

red. Andrzej Siemaszko

 

1997 

''Granice wykładni sędziowskiej (IWS - współwydawca) 
Hugues Rabault''

tłumaczyła Barbara Janicka, red. nauk. Ewa Łętowska 

''Standardy prawne Europy. Teksty i komentarze. 
Tom III - Prawo karne''

red. nauk Eleonora Zielińska 

''Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie 
Tom II - Prawo karne''

Stanisław Przyjemski

 

1996 

''Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. 
Tom I - Prawo spółek''

red. nauk. Marek Safjan

''Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce.''
red. Teodor Szymanowski 

''Niemieckie prawo insolwencyjne''
red. nauk. Jan Brol, przełożył Marek A. Zieliński 

''Quo vadis iustitia? 
Stan i perspektywy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.''

red. Andrzej Siemaszko

 

1995

''Przestępczość gospodarcza. 
Doświadczenia europejskie i amerykańskie.''

red. nauk. Andrzej Siemaszko

''Prawo upadłościowe w świetle praktyki sądowej''
Jan Brol

''Crime Control in Poland''
red. Jerzy Jasiński, Andrzej Siemaszko 

''Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze. 
Tom II - Prawo Cywilne''

red. nauk. Marek Safjan

 

1994

''Ławnicy. Rezultaty badań empirycznych.''
red. Andrzej Siemaszko

''Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Raport z badań.''

Jan Brol, Marek Safjan

''Bójka i pobicie w polskim prawie karnym.''
Zbigniew Skarżyński

''Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze. 
Tom I - Prawo Rodzinne''

red. nauk. Marek Safjan 

''Atlas przestępczości w Polsce''
Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski,
Andrzej Siemaszko, red. nauk. Andrzej Siemaszko

 

1993

''Tymczasowe aresztowanie''
red. Andrzej Siemaszko

''Spółki prawa handlowego''
Jan Brol

« powrót