Announcement of reviewers list for 2014

Editors is pleased to announce that among the reviewers in 2014 were as follows:

prof. dr hab. Leszek Bosek, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Henryk Haak, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. Anna Kossowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Krystian Markiewicz, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Ryszard Andrzej Stefański, Uczelnia Łazarskiego
dr Magdalena Słok-Wódkowska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr. hab. Marek Świerczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jacek Wierciński, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, Akademia Leona Koźmińskiego, sędzia Sądu Najwyższego
prof. dr hab. Jacek Widło, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Leszek Wilk, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

 

Announcement of reviewers list for 2013

Editors is pleased to announce that among the reviewers in 2013 were as follows:

dr hab. Mirosław Bączyk, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
dr hab. Henryk Haak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
dr Beata Janiszewska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Kossowska, prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Zbigniew Lasocik, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Mirosław Nazar, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dr hab. Konrad Osajda, Uniwersytet Warszawski,
dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński 
dr hab. Irena Rzeplińska, prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Ryszard Andrzej Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego
dr hab. Jacek Wierciński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, Akademia Leona Koźmińskiego, sędzia Sądu Najwyższego
dr Kamil Zaradkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Dyrektor Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego

 

Announcement of reviewers list for 2012

Editors is pleased to announce that among the reviewers in 2012 were as follows:

Dr. Adam Bieranowski, University of Warmia-Mazury in Olsztyn, notary
dr hab. Paweł Grzegorczyk, Adam Mickiewicz University in Poznan
dr hab. Andrzej Jakubecki, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
dr hab. Piotr Machnikowski, University of Wroclaw
prof. dr hab. Miroslaw Nazar, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
Dr. Konrad Osajda, Warsaw University, Member of the Office of Studies and Analysis of the Supreme Court
dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Adam Mickiewicz University in Poznan
dr hab. Ryszard Andrzej Stefanski, Lazarski University
Dr. Tomasz Szanciło, European School of Law and Administration in Warsaw, judge
prof. dr hab. Karol Weitz, University of Warsaw

« back