CURRENT MEMBERS OF THE SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

 

dr hab. Michał Warciński - chairman

dr Jerzy Słyk - deputy chairman

prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

prof. UKSW dr hab. Mariusz Muszyński

prof. dr hab. Andrzej Siemaszko

dr Beata Bieńkowska

dr Maciej Dybowski

 

 

« back