RADA PROGRAMOWA:

Kauko Aromaa, Tadeusz Ereciński, Lech Gardocki, Uberto Gatti, Carlos Martinez De Aguirre Y Aldaz, Vyacheslav Navrotskyy, Lech Paprzycki, Andrzej Rzepliński, Marek Safjan, Stanisław Waltoś, Adam Zieliński

 

REDAKTOR NACZELNY:

Andrzej Siemaszko

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE:

Beata Gruszczyńska, Elżbieta Holewińska-Łapińska, Marek Mozgawa, Jacek Sadomski,

Andrzej Siemaszko (Przewodniczący),  Roman Trzaskowski, Dobrochna Wójcik, Eleonora Zielińska

 

REDAKTOR NAUKOWY SPRAWY CYWILNE: Elżbieta  Holewińska-Łapińska

SEKRETARZ REDAKCJI SPRAWY CYWILNE: Jerzy Słyk

REDAKTOR NAUKOWY  SPRAWY KARNE:  Marek Mozgawa

SEKRETARZ REDAKCJI SPRAWY KARNE: Paweł Bachmat

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY: Beata Gruszczyńska

REDAKTOR JĘZYKOWY: Katarzyna Sowińska

 

ADRES REDAKCJI:

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa
tel. +48 22 826 03 63
faks +48 22 826 24 01
e-mail: iws@iws.org.pl
 

WYDAWCA:

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 
na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości obowiązki wydawcy realizuje Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
tel.  +48 22 535 82 03; 535 83 13 
faks +48 22 535 81 35
infolinia 0 801 04 45 45

« powrót