Komunikat w sprawie ogłoszenia listy recenzentów za rok 2014

Redakcja ma przyjemność poinformować, że w gronie recenzentów Prawa w Działaniu w roku 2014 znalazły się następujące osoby:
 
prof. dr hab. Leszek Bosek, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Henryk Haak, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. Anna Kossowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Krystian Markiewicz, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Ryszard Andrzej Stefański, Uczelnia Łazarskiego
dr Magdalena Słok-Wódkowska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr. hab. Marek Świerczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jacek Wierciński, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, Akademia Leona Koźmińskiego, sędzia Sądu Najwyższego
prof. dr hab. Jacek Widło, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Leszek Wilk, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

 

Komunikat w sprawie ogłoszenia listy recenzentów za rok 2013

Redakcja ma przyjemność poinformować, że w gronie recenzentów Prawa w Działaniu w roku 2013 znalazły się następujące osoby:
 
dr hab. Mirosław Bączyk, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
dr hab. Henryk Haak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
dr Beata Janiszewska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Kossowska, prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Zbigniew Lasocik, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Mirosław Nazar, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dr hab. Konrad Osajda, Uniwersytet Warszawski,
dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński 
dr hab. Irena Rzeplińska, prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Ryszard Andrzej Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego
dr hab. Jacek Wierciński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, Akademia Leona Koźmińskiego, sędzia Sądu Najwyższego
dr Kamil Zaradkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Dyrektor Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego

 

Komunikat w sprawie ogłoszenia listy recenzentów za rok 2012

Redakcja ma zaszczyt poinformować, że w gronie recenzentów PRAWA w DZIAŁANIU w roku 2012 znalazły się następujące osoby:

dr Adam Bieranowski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, notariusz
dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Piotr Machnikowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Mirosław Nazar, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Konrad Osajda, Uniwersytet Warszawski, Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Ryszard Andrzej Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego
dr Tomasz Szanciło, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, sędzia
prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski

 

« powrót