2016

Plan działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na rok 2016

Plan działalności na rok 2016 (format PDF, 272 KB)

2015

Plan działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na rok 2015

Plan działalności na rok 2015 (format PDF, 307 KB)

2014

Plan działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na rok 2014

Plan działalności na rok 2014 (format PDF, 242 KB)

2013

Plan działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na rok 2013

Plan działalności (prac naukowo-badawczych) na rok 2013 (format PDF, 61 KB)

2012

Plan działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na rok 2012

Plan działalności (prac naukowo-badawczych) na rok 2012 (format PDF, 43 KB)

Plan finansowy wydatków budżetowych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na rok 2012 według paragrafów klasyfikacji budżetowej (format PDF, 495 KB)

Plan finansowy wydatków budżetowych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na rok 2012 w układzie zadaniowym (format PDF, 516 KB)

2011

Plan działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na rok 2011

Plan działalności (prac naukowo-badawczych) na rok 2011 (format PDF, 10,4MB)

Plan wydatków Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na rok 2011 (format PDF, 41KB)

Wykonanie planu za IV kwartał roku 2011 (format PDF, 164KB)

Wykonanie planu za III kwartał roku 2011 (format PDF, 154KB)

Wykonanie planu za II kwartał roku 2011 (format PDF, 155KB)

Wykonanie planu za I kwartał roku 2011 (format PDF, 157KB)

« powrót