VIII LUBELSKIE SEMINARIUM KARNISTYCZNE pt. SAMOBÓJSTWO

Lublin, dnia 5 grudnia 2016 r.

Godzina 9.00, sala Rady Wydziału WPiA UMCS (II pietro, sala nr 202)

 

ORGANIZATORZY

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii WPIA UMCS