W dniach 21-24 września 2016 r. w Münster (Niemcy) odbyła się XVI Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, pt. Przestępczość i kontrola przestępczości (Crime and crime control). Organizatorem konferencji był Wydział Kryminologii Uniwersytetu w Münster. W konferencji wzięła udział mgr Justyna Włodarczyk-Madejska – pracownik sekcji ekonomicznych analiz wymiaru sprawiedliwości, która zaprezentowała wyniki badań dotyczące stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich („The court’s reaction to offences committed by juveniles”).

Podczas konferencji odbyło się pięć sesji plenarnych oraz dziesięć sesji warsztatowych, w trakcie których uczestnicy wygłosili ponad 900 referatów. Konferencja została poświęcona podstawowym problemom współczesnej kryminologii, w tym przede wszystkim: migracjom i cudzoziemcom, przestępczości nieletnich, przestępczości gospodarczej i zorganizowanej, cyberprzestępczości, roli płci i kultury w przestępczości, izolacji więziennej, polityce kryminalnej i penitencjarnej, prewencji kryminalnej oraz metodologii badań kryminologicznych. Zagadnienia te uczestnicy poddali analizie teoretycznej, jak również przedstawili wyniki badań otrzymane w ramach projektów realizowanych na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

« powrót