INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości jest państwową jednostką organizacyjną, prowadzącą działalność naukowo-badawczą, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 ze zm.). więcej »

 

KONFERENCJE I SEMINARIA

PRAWO W DZIAŁANIU - Efektywność i sprawność egzekucji świadczeń pieniężnych

Efektywność i sprawność egzekucji świadczeń pieniężnych 20 czerwca 2016 r., Warszawa   10.00 – Powitanie gości i otwarcie konferencji ...

Warszawa, 20/06/2016 | Prawo cywilne

zobacz program » | sprawozdanie | zdjęcia

Seminarium dotyczące wybranych aspektów orzekania w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

Otwarcie seminarium - dr Jerzy Słyk, Przewodniczący Sekcji Prawa Rodzinnego Referat dotyczący wybranych aspektów orzekania w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej - dr Maciej Domański Moderowanie dyskusji - prof. dr hab. Jacek Wierciński ...

Warszawa, 19/05/2016 | Prawo rodzinne

zobacz program » | sprawozdanie | zdjęcia

Seminarium dotyczące praktyki orzekania i wykonywania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw z zaburzeniami preferencji seksualnych

Otwarcie seminarium – Dyrektor IWS dr hab. Roman Trzaskowski · Środki zabezpieczające wobec sprawców przestępstw z zaburzeniami preferencji seksualnych - prof. IWS dr hab. Katarzyna Dudka · Sprawcy przestępstw z zaburzeniami preferencji seksualnych w...

Warszawa, 14/12/2015 | Prawo karne

zobacz program » | sprawozdanie | zdjęcia

Seminarium poświęconego analizie dogmatycznej i prawnoporównawczej oraz funkcjonowaniu instytucji zastępcy notarialnego w praktyce notarialnej

W dniu 9 grudnia 2015 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się seminarium naukowe połączone z prezentacją raportu dotyczącego analizy dogmatycznej i prawnoporównawczej oraz funkcjonowania instytucji zastępcy notarialnego w praktyce notarialnej. W seminarium udział wzięl...

Warszawa, 09/12/2015 | Prawo cywilne

zobacz program » | sprawozdanie | zdjęcia

PRAWO W DZIAŁANIU - Wybrane instytucje prawa cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych

KONFERENCJA Prawo w działaniu Wybrane instytucje prawa cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych ...

Warszawa, 25/11/2015 | Prawo cywilne

zobacz program » | sprawozdanie | zdjęcia